Ασφάλιση Περιουσίας (μικρών & μεγάλων επιχειρήσεων)

(Aπο ενα Καταστημα η ενα Ξενοδοχειο…εως ενα Εργοστασιο…)

Τα προγραμματα Ασφάλισης Πυρός παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, προστατεύοντας το μέλλον μικρων,αλλα  και μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων διασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξή τους,αφου  βοηθουν  τον  επιχειρηματια   να διαχειριστεί οικονομικά την πιθανότητα οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα εμπορεύματα, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιει(αλλα και ολο το υπολοιπο περιεχόμενο της επιχειρησης), να υποστούν ζημιά σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, καιρικών φαινόμενων ή άλλων φυσικών καταστροφών καθώς και ζημιές που μπορεί να προκληθούν από παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως κλοπή, κακόβουλες πράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές.

Για την μεγαλύτερη κάλυψη των κινδύνων και των αναγκών μιας επιχείρησής παρέχονται ακόμη επεκτάσεις για απώλεια κερδών που θα υποστεί η επιχείρηση  λόγω ζημιάς των ασφαλισμένων αντικείμενων από κάποιον καλυπτόμενο κίνδυνο, αλλά  και  Κάλυψη διάφορων εξόδων ή δαπανών που απορρέουν από μία ζημιά όπως έξοδα για αποκομιδή συντριμμάτων, δαπάνες φύλαξης, δαπάνες μεταστέγασης, αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων, ή ευθύνη για μετάδοση ζημιάς σε γειτονικές περιουσίες.

Ενδεικτικα οι καλυψεις περιλαμβανουν μια τεραστια γκαμα και μπορει να ειναι:

 • Πυρκαγιά – Κεραυνός & Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα Έκρηξη Καπνός
 • Διατάραξη Δημόσιας Τάξης Κακόβουλες Ενέργειες Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα – Ανεμοστρόβιλος – Τυφώνας – Κυκλώνας
 • Xιόνι – Χαλάζι – Παγετός
 • Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων ή/και Sprinklers
 • Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Eγκαταστάσεων Aποχέτευσης
 • Πρόσκρουση Oχήματος Πτώση Aεροσκάφους Hχητικό Κύμα Πτώση Δέντρων/ Στύλων
 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα Απώλεια Εισοδήματος λόγω Διακοπής Παροχής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα
 • Ποιοτική Αλλοίωση Εμπορευμάτων ή/ και Πρώτων Υλών σε Ψυκτικούς Θαλάμους
 • Κλοπή/ Ληστεία (προαιρετική) Στην περίπτωση που ασφαλίζεται μόνο το περιεχόμενο, καλύπτονται ζημιές στο κτίριο
 • Σεισμός (προαιρετική) Καθίζηση/ Κατολίσθηση (προαιρετική)
 • Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
 • Tυχαία Θραύση Κρυστάλλων
 • Ζημιές στο Λέβητα – Αποκομιδή Συντριμμάτων
 • Δαπάνες Μελετών και Έκδοσης Αδειών – Δαπάνες Μετακίνησης/ Προσωρινής Μεταστέγασης/ Επανεγκατάστασης μετά από Ζημιά
 • Δαπάνες Φύλαξης
 • Νεοαποκτηθέντα Περιουσιακά Στοιχεία
 • Προστασία Υπασφάλισης 
 • Ζημιές από Εργασίες Επισκευής – Βελτίωσης – Ανακαίνισης
 • Δαπάνη Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε Επισκέπτες – Πελάτες
 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους & προς τον Ιδιοκτήτη της Οικοδομής που στεγάζει την Ασφαλισμένη Περιουσία
 • Ημερήσιο Επίδομα λόγω Διακοπής Εργασιών
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Τροφική Δηλητηρίαση (μόνο για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος)
 • Κλοπή- Ληστεία Χρημάτων από Χρηματοκιβώτιο/ Ταμείο-Ληστεια Χρημάτων κατά τη Μεταφορά
 • Προσωπικό Ατύχημα Εργαζομένων Επιχείρησης