Ασφάλιση Κατοικίας

Η κατοικία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία, που απειλείται από πολυάριθμους κινδύνους, όπως πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, κλοπή κτλ. και δύσκολα αντικαθίσταται στην περίπτωση που συμβεί κάποιος από αυτούς τους κινδύνους.

Με τα προγράμματα ασφάλισης κύριας ή και δευτερεύουσας κατοικίας που προσφέρουν οι ασφαλιστικες εταιρίες,εχουμε την δυνατότητα να προστατεύσουμε όχι μόνο αυτη την περιουσία, αλλά και τα μέλη των οικογενειών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επιπλέον,δινεται η δυνατότητα να επιλέξουμε μέσα από μία σειρά προαιρετικών καλύψεων, αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες καθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή.

Με τα ασφαλιστηρια κατοικιας ασφαλιζονται ιδιοκτήτες που κατοικούν στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή τη νοικιάζουν σε τρίτους,αλλα και ενοικιαστές που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους(Οι ενοικιαστές / μισθωτές μπορούν να ασφαλίσουν και την οικοδομή της κατοικίας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη / εκμισθωτή με την προϋπόθεση ότι στο ασφαλιστήριο θα αναγράφεται αυτός ως δικαιούχος της αποζημίωσης).

Ασφαλίζονται  Μόνιμες κατοικίες(κάθε διαμέρισμα ή μονοκατοικία που δηλώνεται ως μόνιμη κατοικία στις Αρχές από τον ασφαλισμένο και δεν τη χρησιμοποιεί για αναψυχή ή δεν τη χρησιμοποιεί μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα, αλλά  και Εξοχικές κατοικίες (που κατοικούνται για μικρά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους για λόγους αναψυχής ή ξεκούρασης) και  καλύπτονται μόνο εφόσον ασφαλίζεται και η μόνιμη κατοικία  με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη μόνιμη κατοικία.

Οικοδομή/ Βελτιώσεις θεωρούνται:

 • Tο σύνολο των κατοικήσιμων, βοηθητικών χώρων, ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του ακινήτου, συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας τους στα θεμέλια, στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους ή το ακίνητο το οποίο στεγάζει περιεχόμενο κατοικίας. Στην οικοδομή ανήκουν και αντικείμενα που είναι αδιάρρηκτα και στερεά ενσωματωμένα σε αυτήν που αποτελούν ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή του κτίσματος όπως ενδεικτικά μάρμαρα, αλουμίνια κλπ. Ως βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται:
 • Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα, ειδικές κατασκευές ή αντικείμενα που ανήκουν στην ασφαλισμένη οικοδομή, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κολυμβητική δεξαμενή, μηχανοστάσιο πισίνας, υδάτινη δεξαμενή, γήπεδα αθλοπαιδιών, οίκημα γκαράζ, πέργκολες, κιόσκια, BBQ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες.
 • Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής που ασφαλίζεται ή που στεγάζει το ασφαλισμένο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πινακίδες, εγκαταστάσεις επιγραφών φωτεινών, ή μη, τέντες, κεραίες ή πομποί λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι/ ορθοστάτες/ καλώδια. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους.

Περιεχόμενο θεωρείται:

 • Tο σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών, έργων τέχνης (θεωρούνται πίνακες ζωγραφικής, συλλεκτικά χειροποίητα χαλιά, έπιπλα αντίκες και παρεμφερή αντικείμενα), ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, γούνες και ασημικά σκεύη/ αντικείμενα.
 • Στο περιεχόμενο ανήκουν και αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα στον περιφραγμένο χώρο της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έπιπλα κήπου, γλάστρες, σωλήνες και εγκαταστάσεις αυτόματου ποτίσματος και λοιπά συναφή.

 

Βασικές Καλύψεις(ενδεικτικά είναι):

 • Πυρκαγιά & κεραυνός
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές στο λέβητα
 • Καπνός Πλήρης Αξία
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Διασάλευση / Διατάραξη δημόσιας τάξης
 • Κακόβουλες ενέργειες Πλήρης Αξία
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση
 • Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων
 • Θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης εφ΄ όσον δεν είναι ηλικίας > 25 ετών
 • Κλοπή / Ληστεία, Συμπεριλαμβάνονται Ζημιές στην οικοδομή από κλοπή αν ασφαλίζεται μόνο το Περιεχόμενο 
 • Δαπάνη Ψυχολογικής Υποστήριξης, Δαπάνη Διακοσμητή, Χρήματα, Διαβατήριο, Αστυνομική Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης 
 • Αλλοίωση τροφίμων κατόπιν υλικής ζημιάς από ασφαλισμένους κινδύνους, κατόπιν διακοπής της ΔΕΗ πέραν των 12 ωρών μέχρι € 300,00
 • Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκάφους,  Πτώση δένδρων /στύλων, Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα
 • Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων, Οξείδωση Καθρεπτών μέχρι € 3.000,00
 • Αστική Ευθύνη, Γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη / τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων €100.000,00 για κάθε συμβάν και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος
 • Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο υλικής ζημιάς – μέχρι έξι (6) μήνες
 • Απώλεια εισπρακτέων ενοικίων εκμισθωμένης οικοδομής-Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο υλικής ζημιάς
 • Αποκομιδή συντριμμάτων 5% της αξίας της οικοδομής / περιεχομένου
 • Δαπάνη προσωρινής στέγασης / διαμονής, Για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από την υλική ζημιά 
 • Δαπάνη μεταφοράς / επανεγκατάστασης περιεχομένου
 • Δαπάνη φύλαξης μέχρι €500,00 (οικοδομή/ περιεχόμενο)
 • Απώλεια/ ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση
 • Περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας,  Δόση στεγαστικού δανείου, Για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από την υλική ζημιά
 • Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών, Νεοαποκτηθέντα Περιουσιακά Στοιχεία
 • Προστασία Υπασφάλισης, Αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω αύξησης δείκτη τιμών καταναλωτή

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Σεισμός
 • Ζημιές από παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού (tsunami)
 • Καθίζηση / Κατολίσθηση
 • Ζημιά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Συσκευές μέχρι 2% της αξίας της οικοδομής / περιεχομένου
 • Κοσμήματα Επιλογή, Όρος Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου Επιλογή
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Επιλογή € 100,00
 • Απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής
 • Κατά παντός κινδύνου (Τυχαίο Γεγονός) Η κάλυψη παρέχεται στις μόνιμες (κύριες) κατοικίες με την προϋπόθεση ότι η συνολική ασφαλισμένη αξία οικοδομής ή περιεχομένου είναι πάνω από €300.000,00.
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα (το ασφαλισμένο κεφάλαιο του φωτοβολταϊκού συστήματος περιλαμβάνεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο οικοδομής)
 • Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα
 • Παράνομη χρήση από τρίτο πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση κλοπής
 • Αστική Ευθύνη

 

Τελος ολες οι ασφαλιστικες εταιριες εχουν δημιουργησει ενυποθηκο συμβολαιο(για την υποχρεωση δανειστων προς τραπεζες),με ελαχιστες καλυψεις πυρος-σεισμου…