Νέα υπηρεσία της Τειρεσίας για έλεγχο φερεγγυότητας επιχειρήσεων

ΤΣΕΚ Business Index powered by Moody’s Analytics Risk Calc

H Τειρεσίας, έχοντας ως στόχο να παρέχει στις επιχειρήσεις αξιόπιστες πληροφορίες για σωστές αποφάσεις, που συμβάλουν στην υγιή τους ανάπτυξη, εμπλουτίζει την ηλεκτρονική της πλατφόρμα ΤΣΕΚ με τη νέα υπηρεσία TΣΕΚ Business Index (ΤΣΕΚ Bi). Η υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο, που παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκτιμήσουν γρήγορα και αξιόπιστα την πιθανότητα που έχει μία εταιρεία με δημοσιευμένα στοιχεία ισολογισμού να αθετήσει τις υποχρεώσεις της μέσα στο επόμενο 12μηνο. Διατίθεται μέσα από το tsek.teiresias.gr, όπου άμεσα παράγεται μία αναφορά (report), που πολύ εύκολα και εύληπτα μπορεί να κατανοήσει κάθε επιχειρηματίας, χωρίς να χρειάζεται ειδικές γνώσεις.

Το ΤΣΕΚ Bi αναπτύχθηκε από την Τειρεσίας ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, βασίζεται στο μοντέλο Risk Calc της Moody’s Analytics και παράγει ένα δείκτη επιχειρηματικού κινδύνου για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, συνυπολογίζοντας τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Με το ΤΣΕΚ Bi, η εκτίμηση της φερεγγυότητας γίνεται ανεξάρτητα από το εάν μια επιχείρηση έχει σήμερα δεδομένα αρνητικής οικονομικής συμπεριφοράς (ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές). Έτσι, έρχεται να συμπληρώσει τις υπηρεσίες εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου που παρέχει στις επιχειρήσεις η Τειρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΣΕΚ, η οποία δημιουργήθηκε για να έχουν οι εταιρείες  πρόσβαση σε οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, που συμβάλλουν στην εξυγίανση των οικονομικών τους συναλλαγών και στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΣΕΚ Bi μπορείτε να δείτε εδώ.