Τι επιβάρυνση πληρώνουν οι νέοι οδηγοί με επαγγελματικό δίπλωμα;

Ο όρος «Νέος Οδηγός» συναντάται μέσα στα ασφαλιστήρια οχημάτων και περιλαμβάνει την κατηγορία των οδηγών που έχουν ηλικία μικρότερη των 23 ή 25 ετών ή/και απέκτησαν το δίπλωμα οδήγησης μέσα στον τελευταίο χρόνο ή διετία ή πενταετία από την ημερομηνία που ζητείται η ασφαλιστική κάλυψη. Οι παράμετροι ορίζονται σύμφωνα με την πολιτική της κάθε εταιρείας.

Οι Νέοι Οδηγοί στο ασφαλιστήριο του οχήματος που οδηγούν, υποχρεούται να πληρώνουν ένα επιπλέον ασφάλιστρο, για την επικινδυνότητα που έχουν ως άπειροι στην οδήγηση. Αυτό το επιπλέον ασφάλιστρο συνήθως ανέρχεται σε 30%, επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Ωστόσο συναντώνται και χρεώσεις σε 20%, 35%, 40% και 60% ή επασφάλιστρα επί του συνόλου των ασφαλίστρων ή και εξατομικευμένες χρεώσεις ανάλογα την περίπτωση και την εταιρεία.

Οι νέοι οδηγοί που έχουν εκδώσει επαγγελματικό δίπλωμα, σε ορισμένες εταιρείες τα παραπάνω ποσοστά χρεώσεων παραμένουν ίδια, σε ορισμένες εταιρείες δεν γίνονται αποδεκτά προς ασφάλιση και σε ορισμένες το ποσοστό μειώνεται στο μισό από τις συνήθεις παραπάνω χρεώσεις όπως ενδεικτικά στο 15%.

Η δήλωση του διπλώματος ενός νέου οδηγού στο ασφαλιστήριο και η πληρωμή του σωστού ασφαλίστρου είναι απαραίτητη. Εάν αυτό δεν γίνει και συμβεί ένα οδικό ατύχημα, τότε η εταιρεία προκειμένου να καλύψει τους παθόντες, θα ζητήσει επι τόπου διπλάσιο ποσοστό χρέωσης για επασφάλιστρο ή και περισσότερο ή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το συμβόλαιο και να τον αφήσει τελείως ακάλυπτο. Οι ποινές διαφέρουν ανάλογα την πολιτική της κάθε εταιρείας και αναγράφονται εντός των όρων των συμβολαίων οχημάτων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή.